www.jobs24.ge
ყველა განცხადება ვაკანსიები ტრეინინგები ტენდერები რეზიუმე რეგისტრაცია შესვლა დაგვიკავშირდით
GEO | ENG
 
 
 
დასახელება: სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტის და AutoCad ArchiCAD კურსი
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 4 სექტემბერი / განცხადების ვადა: 4 ოქტომბერი

"VIP Intellect Group" გთავაზობთ ტრენინგ-კურსს "სამშენებლო პროექტის მენეჯმენტი".

პროგრამის დასახელება: სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი

ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა:

პროგრამის მიზანია კვალიფიკაცის ამაღლება და პროფსეიონალური უნარების შესწავლა, მათთვის ვისაც სურს ცოდნის შეძენა უძრავ ქონების მენეჯმენტში, განვითარების კუთხით, ვისაც მენეჯერული უნარები გააჩნია და უნდა დაეუფლოს სამშენებლო ბაზარზე უძრავი ქონების ტექნიკური მართვის პროექტების სპეციფიკაციებს, ტექნოლოგიებს, მართვის უნარებს და სრულად მართოს სხვადასხვა სამშენებლო პროექტები დროში, სივრცეში და საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისად.

დაინტერესებული პირი უნდა ფლობდეს Excel-ის საბაზო დონეს.

ტრეინინგის თემატიკა:

** პროექტის გუნდის და რესურსების ფორმირება, ბიუჯეტის დაგეგმვა (ხარჯთაღრიცხვის და სამუშაოს ვადების გრაფიკის მომზადება)
** პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შიდა სტრუქტურის გაწერა, დირექტორთა საბჭოსთან შეთანხმება და დამტკიცება
** პროექტის მართვა კომპანიის ინტერესების შესაბამისად. მართვის პროცესში დანაზოგების გაკეთება
** პროექტის შესრულების უზრუნველყოფა დაგეგმილი გრაფიკით და მაღალი ხარისხით
** პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მართვა
** პროექტის ფარგლებში საჭირო ნებართვების მოპოვება
** მთელი პროექტის განმავლობაში მოლაპარაკებების წარმოება პატრნიორებთან
** დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა (სწორი დავალებების მიცემა, რეგულარული უკუკავშირი, მოტივაციაზე და განვითარებაზე ზრუნვა)
** პროექტის მსვლელობისას დროის, ხარჯებისა და სამუშაოს შესრულების მონიტორინგის შუალედური შედეგების განხილვა
** მიმდინარე პროცესში წარმოშობილი პრობლემების გადაჭრა
** პროექტის საერთაშორისო ზედამხედველებისათვის და დამკვეთისათვის პერმანენტული რეპორტების მომზადება/რევიზია და სხვა ნებისმიერი მოთხოვნილი დოკუმენტაციის მიწოდება დადგენილ ვადებში
** პროექტის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა
** კომპანიისთვის მომგებიანი პროექტების მოზიდვა

ტრეინინგის შეჯამება:

ტრენინგის გავლის შემდგომ სრულად შეიძლება მართოს სამშენებლო ობექტები, კერძოდ მშენებლობა, მისი ადმინისტრაციული მხარე, მშენებლობის ტექნლოგიური მხარე, მშენებლობის ფინანსური მხარე - მენეჯმენტის რგოლის არეალში, ასევე შეძლებენ სამშენებლო პროექტების დადეგმას და შედეგების ანალიზების განხორცელებას. მომავალი პროექტების თეორიულ და პრაქტიკულ შეფასებას წინასწარ. სამშენებლო ბიზნეს პროექტების შექმნას.

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი: დამოუკიდებლად შეძლებს სამშებენლო პროექტის მენეჯერად, საპროექტო ორგანიზაციის მენეჯერად, სამშენებლო ობექტის საქმეთა მწარმობლად, სამშენებლო სასაწყობო მენეჯერად, ასევე სამშენებლო ლოჯისტიკის მენეჯერად, სამშენებლო კომპანიებში ადმინისტაციულ, ტექნიკურ რგოლში მუშაობას.

კურსის ბოლოს ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება და გაცემა სერტიფიკატი.

სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 თვე
სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 2/2 საათიანი ლექცია
აქედან 2-3 ლექცია ჩატარდება გასვლითი პრაქტიკული სახის - საწარმოო ობიექტზე
კურსის ღირებულბა : 700 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://www.vipintellect.ge/ge/register

კურსს უძღვება: კობა ქათამაძე - პრაქტიკოსი ტრენერი, რომელსაც გააჩნია სამშენებლო ბიზნესში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება.

ურსის შემდგომ შესაძლებელია კურსდამთავრებულებმა აღნიშნული პროექტების მენეჯმენტის განხორციელება შეისწავლოთ უშუალოდ პროგრამა MS Project-შის გამოყენებით:

მოდული 1. პროექტების მართვის საწყისები, MS Project-ის ინტერფეისი
მოდული 2. დაგეგმვა. პროექტის თვისებების ინიციალიზაცია, დავალებათა იერარქიული სტრუქტურის შექმნა
მოდული 3. სამუშაო დროის მენეჯმენტი
მოდული 4. დაგეგმვა. კრიტიკული გზის მეთოდი
მოდული 5. დაგეგმვა, სხვა თვისებები
მოდული 6. პროექტის რესურსების დაგეგმვა
მოდული 7. პროექტის ოპტიმიზაცია
მოდული 8. პროექტის მიმდინარეობის შემოწმება.
მოდული 9. პარამეტრების შერჩევა, ვიზუალური თვისებები
მოდული 10. სპეციალური პარამეტრები
მოდული 11. მულტიპროექტი

სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 საათი
კურსის ღირებულება 2-3 კაციან ჯგუფში: 300 ლარი
კურსის ღირებულება: 500 ლარი ინდივიდუალურად

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული ტრეინინგის ჩატარება, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა!

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://www.vipintellect.ge/ge/register

"VIP Intellect Group" გთავაზობთ საინჟინრო და სამშენებლო პროგრამების შემსწავლელ კურსებს

1. Graphisoft ArchiCAD

** ინტერფეისი, 2D ინსტრუმენტები, გეგმები, სექციები;
** კედლები, კარები, ფანჯარა, კოლონა, რიგელი, სლაბი;
** კიბე, railing, სახურავი;
** ბრტყელი სახურავები, curtain wall, morph,
** რელიეფის შექმნა;
** Object;
** ზომები, სპეციფიკაციები, ჭრილები;
** ფაქტურის დადება, ახალი ფაქტურის შექმნა;
** განათების დაყენება, რენდერი;

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა - ღირებულება - 300 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი - ღირებულება -250 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 200 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://vipintellect.ge/ge/register

2. Autodesk AutoCAD

** 2D AutoCAD
** საერთო ცნობები პროგრამული პაკეტის AutoCAD-ის შესახებ; ინტერფეისის ახსნა; გეომეტრიული პრიმიტივები;
** გეომეტრიული პრიმიტივების რედაქტირება (modify), hatch;
** პრაქტიკული;
** ხაზის ტიპები და მათი შექმნა, ფენები, ტექსტის შექმნა (Annotation);
** საზომი ხელსაწყოები და მათი გამოყენება, პრაქტიკული;
** ბლოკების შექმნა, ცხრილების შექმნა;
** Parametric, isolate;
** Layout, მომზადება დასაბეჭდად, ჩარჩოს მომზადება, ფორმატების შეცვლა, ფაილის მომზადება სხვა გრაფიკულ პროგრამებში შესატანად.

კურსის ხანგრძლივობა -12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება 300 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება - 250 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 200 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://vipintellect.ge/ge/register

3. 3D AutoCAD

** პრიმიტიული ფიგურების გამოხაზვა (modeling), mesh;
** Modify, solid;
** Solid, editing;
** პრაქტიკული;
** Surface;
** Express tools;
** Visualize, render;

კურსის ხანგრძლივობა - 12 ლექცია
ინდივიდუალური მეცადინეობა ღირებულება 300 ლარი
ორ-სამ კაციანი ჯგუფი ღირებულება - 250 ლარი
კურსის ღირებულება: 4-5 კაციან ჯგუფში - 200 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://vipintellect.ge/ge/register

მის.: პეკინის ქ. 28, მე-6 სართ
ტელ.: 2378111; 593618212; 551196110;
e-mail: ninovipicg@gmail.com
https://www.facebook.com/vipintellectgroup/
http://www.vipintellect.ge 
 
 Copyright © Jobs24.ge 2011-2016 All rights reserved.
ყველა განცხადება | ვაკანსიები | ტრეინინგები | ტენდერები | რეზიუმე |