www.jobs24.ge
ყველა განცხადება ვაკანსიები ტრეინინგები ტენდერები რეზიუმე რეგისტრაცია შესვლა დაგვიკავშირდით
GEO | ENG
 
 
 
დასახელება: კურსები - AutoCAD, ArchiCAD, Sketch Up, Lumion
მომწოდებელი: ინტელექტ ცენტრი
გამოქვეყნდა: 10 ოქტომბერი / განცხადების ვადა: 10 ნოემბერი

"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ სამშენებლო / არქიტექტურული პროგრამების, ავტოკადის, არქიკადის, სკეჩაპის და ლუმიონის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს!

პროგრამები შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე! სალექციო კურსები შემუშავებულია ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი არქიტექტორების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით!

განსაკუთრებული პირობა! გაითვალისწინეთ; ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მასალის შესწავლასა და დავალებების შესრულებაში!

ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ პროგრამებში შესრულებული ნამუშევრები: https://www.facebook.com/pg/IntellectCenterTbilisi/photos/?tab=album&album_id=1086017971503968

1. ავტოკადი - AutoCad

I დონე:

** სამუშაო სივრცის მიმოხილვა მისი მოწყობა და შენახვა. შაბლონის, ზომის ერთეულების და ფაილის ძირითადი პარამეტრების შერჩევა. ხაზის, მულტიხაზის (Polyline) გამოყენებით მარტივი გეომეტრიული ფიგურის შექმნა, დინამიურ ჩანართში მონაცემების შეყვანის პრინციპი, პოლარული მიდევნება, ანუ კურსორის გრადუსულ ზომაზე მიბმა (Polar tracking), კურსორის სახასიათო წერტილებზე მიბმა (object snap), ობიექტების მიბმაზე მიდევნება,
** ნავიგაციის და მონიშვნის ძირითადი პრინციპები,
** მართკუთხედის და მრავალკუთხედის დახაზვის მეთოდები, ხაზის და მულტიხაზის სახელურებით რედაქტირების საშუალებები, წრეწირის და რკალის შექმნის ძირითადი მეთოდები და მათი რედაქტირება არსებული სახელურების მეშვეობით,
** ელიფსის დახაზვის მეთოდები და ასევე მათი რედაქტირება, ძირითადი რედაქტირების ხელსაწყოების (Move, rotate, trim, copy, mirror, fillet ა.შ) გამოყენება, ერთსტრიქონიანი და მრავალსტრიქონიანი ტექსტის შექმნა და რედაქტირება, ტექსტის სტილები. ორთოგონალური და დახრილი ზომის ხაზები. რკალის სიგრძის, დიამეტრის და რადიუსის ზომის ხაზები, კუთხის გრადუსული ზომის გამოტანა,
** ახალი ბლოკის შექმნა და არსებული ბლოკების გამოყენება,
** Layer - ების შექმნა და მათი გამოყენება,
** ობიექტის ძირითადი პარამეტრების (ფერი, სისქე, ხაზის ტიპი) რედაქტირება

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1, 30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

II დონე:

** საკუთარი შაბლონის შექმნა, ხაზვის სხვა საშუალებები, მრუდე წირი, წრფე, სხივის გამოყენება.
** წერტილების დასმა; გაყოფა რაოდენობის და ზომის მიხედვით. სპირალური ხაზის და ღრუბლის შექმნა,
** დაშტრიხვა, ფერის ჩასხმა,
** რედაქტირების დამატებით ხელსაწყოების (Array, align, brake ა.შ) გამოყენება, სწრაფი ზომების გამოტანა, საბაზისო ზომა, ზომათა ჯაჭვი. მულტილიდერის და ცხრილის შექმნა და სტილის რედაქტირება,
** დინამიური ბლოკების შექმნა, ჯგუფის შექმნა, ჯგუფის მენეჯერი და მისი გამოყენება,
** დამხმარე საშუალებების გამოყნებით მანძილის, რადიუსის, კუთხის და ფართობის გაზომვა, კალკულატორის გამოყენება, სწრაფი მონიშვნის მეთოდები და ელემენტების რაოდენობის გამოანგარიშება,
** სხვადასხვა ფორმატის ფაილის შემოტანა და მიბმა ავტოკადის დოკუმენტზე,
** ზომის და გეომეტრიული შეზღუდვების გამოყენება,
** SPDS ხელსაწყოების გამოყენება,
** ფაილის ოპტიმიზაცია და გაწმენდა,
** ნახაზის ფურცელზე გამოტანა, მასშტაბში დასმა და დასაბეჭდად მომზადება PDF ფორმატში.

მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

III დონე:

** 3D პრიმიტივების შექმნა/2D ხაზების და ფიგურების გადაყვანა 3D განზომილებაში,
** 3D ფიგურებით ერთმანეთზე მოქმედება, 3D Solid ელემენტები,
** რთული 3D ფიგურების შექმნა და რედაქტირება (ფიგურების ფორმის ცვლა სხვადასხვა ხერხებით)
** არსებული 3D ბლოკების გამოყენება, ინდუსტრიული ნახაზი 3D- ში,
** არსებული მატერიალების გამოყენება და ახალის შექმნა,
** სცენის მომზადება, განათების დამატება,
** ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)

მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

2. არქიკადი - ArchiCad:

I დონე:

** სამუშაო არის მოწყობა (ინსტრუმენტების ზოლი, ერთეულები, საპროექტო ბადე, დამხმარე ფანჯრები და ა.შ), მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება, ყველა სამშენებლო კვანძის გამოყენებით და რედაქტირებით (კარ-ფანჯარა, რიგელები, კოლონები და ა.შ) და ზომების გამოტანა
** ახალი მასალების, ობიექტების, კარებების, ფანჯრების, კედლების, კოლონების, კოჭების შექმნა, ჩატვირთვა და შენახვა, მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, არსებული შრეების მიმოხილვა, დამხმარე 2D ინსტრუმენტების (line, polyline და ა.შ) გამოყენება, სრული პროექტის და ცალკეული კვანძების გადატანა შესაბამისი ზომის ფურცლებზე, მასშტაბში მოყვანა და დაბეჭდვა.

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1, 30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

II დონე:

** რთული კონსტრუქციის მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება,
** პროექტის მიბმა არსებულ ლანდშაფტთან (რეალური გეოდეზიური მონაცემებით)
** პროექტში არსებულ შრეებთან (Leyers) მუშაობა, ახალი შრეების შექმნა.
** რთული კონსტრუქციის ობიექტების შექმნა, შენახვა სხვადასხვა ფორმატში და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა.
** Morphm, Shell ხელსაწყოების გამოყენება.

მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

III დონე:

** 3D მოდელის მატერიალებზე მუშაობა, არსებული მატერიალების გამოყენება, ახალი მატერიალების შექმნა და რედაქტირება, ვირტუალური გარემოს მომზადება ვიზუალიზაციისთვის. 3D ხედის ფოტოზე მორგება.
** სცენის მომზადება, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოწყობა.
** ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)
** დამუშავებული მასალის გამოყენება პროექტში.

მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

3. სკეჩაპი - Sketch Up:

I დონე:

** ფაილის პარამეტრების შერჩევა, სამუშაო არის მოწყობა, ძირითადი მოდელირების, რედაქტირების და ნავიგაციის ხელსაწყოების გამოყენება.
** მარტივი 3D მოდელის შექმნა ზუსტ ზომებში და მათი რედაქტირება.
** ხელსაწყოების Add location, Photo textureს, Sandbox გამოყენება, 3D მოდელზე ტექსტურის დამატება და რედაქტირება, შრეებზე მუშაობა.
** Sketchup 3D warehouse- დან მოდელების გადმოწერა და გამოყენება.
** არსებული მოდელების იმპორტი და ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატში.
** 3D მოდელის ოპტიმიზაცია და საპრეზენტაციოდ მომზადება.

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1, 30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

II დონე:

** ყველა ხელსაწყოს დეტალური შესწავლა
** საჭირო დამატებითი ხელსაწყოების დამატება Extension Warehouse - დან და მათი გამოყენება
** რთული, სრულყოფილი 3D მოდელის აწყობა ზუსტ ზომებში.
** 2D ნახაზის გამოტანა პროექტირებისთვის.
** V-Ray მატერიალებზე მუშაობა, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოწყობა, V-Ray -ის რენდერი (ფოტორეალისტური სურათის შექმნა)

მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1, 30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 270 ლარი.

4. ლუმიონი - Lumion

ლუმიონის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს:

** პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა და სამუშაო სივრცის გაცნობა,
** სხვადასხვა ფორმატის სამგანზომილებიანი (3D) მოდელის იმპორტი,
** ბიბლიოთეკაში არსებული მატერიალების გამოყენება და მათი რედაქტირება,
** სტანდარტული მატერიალიდან ახალი სასურველი მატერიალის შექმნა; color map, normal map გამოყენებით,
** Light map (სინალიე) foliage (შეფოთვლა) და სხვა დამატებითი პარამეტრების კონტროლი,
** გეოგრაფიული რელიეფის შექმნა და მოხატვა. ანიმირებული წყლის დამატება,
** ბიბლიოთეკაში არსებული 2D და 3D მოდელების დამატება და პარამეტრების რედაქტირება,
** სხვადასხვა ეფექტების დამატება სცენაზე: ფანტანი, ცეცხლი, კვამლი, ნისლი და ფოთოლცვენა,
** განათების და არეკვლადობის სხვადასხვა ელემენტების დამატება და მათი კონტროლი
** ფოტო და ვიდეო რენდერის (ფოტორეალისტური სურათი) შექმნა სხვადასხვა ეფექტების (FX) გამოყენებით, ობიექტების ანიმაცია, კამერის ანიმაცია.

კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ. კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

კურსებს უძღვება; მოწვეული პრაქტიკოსი ტრენერი, არქიტექტორი მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით!

რაიონში და სხვა ქალაქებში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ; ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - "მოგზაურთა სახლში" განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!

სასტუმროს შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 19 წლის სასწავლო ცენტრია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!

"ინტელექტ ცენტრი" აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, "ინტელექტ ცენტრის" პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის, ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა!

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას! და გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!

შპს "ინტელექტ ცენტრი"
მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. 154,
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" მე-3 სართული, ოფისი № 01
ტელ: 595 050154, 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts 
 
 Copyright © Jobs24.ge 2011-2016 All rights reserved.
ყველა განცხადება | ვაკანსიები | ტრეინინგები | ტენდერები | რეზიუმე |